Нашите клиенти

Тук може да прочетете за някои от нашите клиенти, както и типа на услугите, които извършваме за тях.


Комплексно софтуерно решение, което обхваща изцяло производствения процеса в компанията. Изградената ERP и CRM система има следните ключови характеристики:
 • автоматизиране на целия работен процес
 • автоматизиране на комуникацията между отделните звена в компанията
 • изготвянето на финансови документи свързани със сделките на компанията
 • възможност за планиране на производствените операции
 • проследяване и анализ на материалите свързани с работния процес
 • планиране на ресурси
 • производствени анализи, позволяващи определяне на евентуални проблеми в производствения процес
 • финансови анализи
Посредством автоматизирането на работния процес Билборд АД получи възможност за бурно развитие на своя бизнес, изграждане на офиси в други градове от страната и осъществяване на по-качествено управление.

Информационната систем, изградена за Метрореклама, е предназначена да подпомогне в работата с многобройните клиенти и да улесни управлението на ресурсите на компанията. Целите на изградената информационна система са:
 • автоматизиране на целия работен процес
 • планиране на ресурсите на компанията
 • изготвянето на финансови документи свързани със сделките на компанията
 • история на комуникацията с всеки клиент на компанията
 • бързо локализиране на евентуални проблеми
 • календар със задачи за служителите на компанията

Информационната система създадена за Huts JWT има за цел автоматизирано изготвяне на задълбочени финансови анализи за дейността на компанията в реално време. За целите на системата и необходимостта от точни данни за всички сделки на компанията бяха реализирани следните възможност:
 • създаване на база данни с клиентите на компанията, както и с всички техни проекти
 • систематизиране на сделките на компанията
 • автоматизиране на процеса на издаване на финансови документи въз основа наличната информация за сделки
 • изграждане на детайлни и задълбочени финансови анализи за текущото финансово състояние на компанията
 • възможност за анализ на данните по клиенти, марки и услуги предлагани от агенцията
 • съпоставка на финансовите резултати с предходни години


Цялостна система за онлайн търговия за "Ди Пи Ес - България" ЕООД. Позволява на търговката компания да съсдава електронни магазини за различни видове стоки.